03/01/2008

Erfgoeddag 13/04/2008 : Een brug tussen twee oevers / Un pont entre deux rives

campagnebeeld_erfgoeddag

videomontage en interactieve presentatie :
Een brug tussen twee oevers
Etterbeek telt vele “nieuwe” inwoners die
op termijn ook de toekomst van de stad
zullen bepalen. Je kunt echter alleen
een toekomst bouwen op de kennis van
het verleden. Nazca toont daarom een
intergenerationele video met de oudste
bewoners en de kids van Etterbeek ; kunstenaars
praten over hun toekomstvisie
op Etterbeek ; kinderen en ouders vertellen
over het verleden en de toekomst van
hun stad.
i.s.m. dienst Nederlandse Cultuur van de Gemeente
Etterbeek, GC De Maalbeek, Surradio vzw
doorlopend tussen 14 en 17 uur geheel toegankelijk

Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit, is de
vaste collectie GRATIS doorlopend te bezoeken
Kinderen krijgen een centrale rol in de interactieve
presentatie.

Montage vidéo et p résentation interactive :
Un pont entre deux rives
Etterbeek compte de nombreux “nouveaux”
habitants qui détermineront à
terme le futur de la ville. Mais l’avenir
ne peut se construire que sur la connaissance
du passé. NAZCA projette une
vidéo intergénérationnelle sur ce thème,
avec les plus anciens habitants et les enfants
d’Etterbeek ; des artistes parlent de
leur vision d’Etterbeek dans le futur ;les enfants

et les parents racontent le passé
et le futur de leur ville.


En collaboration avec le service de la culture néerlandophone
de la commune d’Etterbeek, le CC “De
Maalbeek”, l’asbl Surradio
ouvert sans interruption de 14h à 17h
Indépendamment de cette activité prévue dans
le cadre du Erfgoeddag, la collection permanente est
accessible GRATUITEMENT tout au long de la journée.
entièrement accessible

Gemeenschapscentrum De Maalbeek,
Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek
Au Centre culturel “De Maalbeek”,
Rue du Cornet 97, 1040 Etterbeek
+32 485 08 35 66 (contact erfgoeddag)
info.nazca@gmail.com
http ://nazca.skynetblogs.be
81 Jacht / Chasse
27 Nerviërs / Nerviens
36, 80 Generaal Leman / Général Leman
1A, 1B Schuman

nazca303chico

11:55 Posted by NAZCA in AGENDA Activiteiten /Activités | Permalink | Comments (0) | |  Facebook | | | |  Print |